ΠΡΟΣΦΟΡΑ

From:

ΒΙΔΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Α.Φ.Μ. 054816344
Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ. 6932469676
info@bourasphotography.com

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Number QUO-0250
ΠΡΟΣΦΟΡΑ Date 5 Μαΐου 2019
Valid Until 4 Ιουνίου 2019
ΣΥΝΟΛΟ €1,188.00
To:
NETWIST LTD
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 Φωτογράφιση κοινόχρηστων χώρων και δωματίων
€1,000.00€1,000.00
1 Επεξεργασία φωτογραφιών €200.00€200.00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €1,200.00
Φ.Π.Α €288.00
ΕΚΠΤΩΣΗ -€300.00
ΣΥΝΟΛΟ €1,188.00